Aandeelhouders en partners

Synductis is een samenwerkingsverband tussen verschillende nuts- en infrastructuurbedrijven.

Aandeelhouders

  • AGSO Knokke-Heist: voor de sectoren drinkwater en riolering
  • Aquafin: voor de sector bovengemeentelijke afvalwaterinfrastructuur
  • De Watergroep: voor de sectoren drinkwater en riolering
  • Fluvius: voor de sectoren elektriciteit, gas en riolering
  • IWVA (Aquaduin): voor de sectoren drinkwater en riolering
  • Pidpa: voor de sectoren drinkwater en riolering
  • Proximus: voor de sector telecom
  • Farys: voor de sectoren drinkwater, riolering en wegenis

 

Partner via een samenwerkingsovereenkomst

  • AWV: wegbeheerder van autosnelwegen en gewestwegen.
  • De Lijn: Vlaamse vervoermaatschappij

Andere nutsbedrijven kunnen nog toetreden.